नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी

इतिहासको पानाबाट समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर

Read more

नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना

Read more

नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी । भाग ७ मन्त्रिपरिषद्

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना

Read more

नेपालको संविधान २०१९ ऐतिहासिक जानकारी

इतिहासको पानाबाट समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर

Read more

नेपालको संविधान २०१९ – भाग ५

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना

Read more

भाग ४- पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्तहरु

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना

Read more

नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (१०)

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (९)

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (८)

राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनको निधनले प्रजातन्त्रको पयोगको दिशामा देखा परेका कठिनाईको संकेत गरे तापनि सही र स्वस्थ प्रजातन्त्रको खोजी र

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (८)

दलभित्रको आरोपप्रत्यारोप र मन्त्रीहरुको राजीनामाले सो एकमना मन्त्रिमण्डलको छवि ध्वस्त हुदै गयो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय पुननिर्माणका आकांक्षाहरु उपेक्षित हुदै

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (७)

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (६)

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा

Read more

राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (५)

इतिहासको पानाबाट समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही

Read more