राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
राष्ट्रको विकास रातोरात हुन सक्दैन सै सनै राष्ट्रले विकासको गति लिन्छ, योजनाकारका योजनाहरुलाई सरकारले छनौट गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा गरेर काम गरेमा अवश्य राष्ट्र अगाडी बढ्छ नेताहरु राष्ट्रका औजार हुन, गहना हुन, राष्ट्रका सेवक पनि हुन राष्ट्र निर्माण र जनताको उन्नतिकै लागी आजको सरकार नेताहरु लागी परेका छन् । जनताले र राष्ट्रसेवकहरुले साथ दिनु पर्दछ, राष्ट्रको विकास अवश्य हुन्छ आज राष्ट्रमा अनैतिक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुको गठन भएको छ । उसले जनतालाई समेटी सहयोग लिन खोजेको छ र जनताको साथको आवश्यकता रहेको हुँदा देश विकासमा विगतलाई पनि हेरी त्यसबाट केही अनुन्धान र ज्ञान मिल्न सक्छ भनि ऐतिहासिक भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश जनता सामु ल्याउन खोजेका छौं । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम :
उद्योग
३१. साना व्यवसाय परामर्श आयोजना
यस आयोजना आ.व. २०४१/४२ देखि संचालन गरिएको र यस आ.व. मा ९ जवानलाई साना उद्योग परामर्श दाताको तालिम प्रदान गरिने, ४ जिल्लाको साना उद्योग गणना गरिने, १ वटा सुपरिवेक्षक म्यानुयल र १ वटा फिल्ड रेफरेन्स म्यानुयल तयार गरिने, १२० उद्यमीलाई परामर्श दिने, ९ जवानलाई प्राविधिक विषयमा तालिम दिने र २० जवानलाई व्यवस्थापन तालिम दिने अनुमान गरिएको छ ।द्धिपक्षिय सम्झौता अनुसार संचालित यस आयोजनाको खवधि २०४३ आषाढ मसान्त तर्फ मात्र भउकोले सातौ योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा ७ जवानलाई साना उद्योग परामर्श दाताहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने, १२० उद्योगलाई परामर्श दिने, १ वटा उद्यमी रेफरेन्स म्यानुयल तयार गर्ने, २२ जवानलाई व्यवस्थापन तालिम दिने, ९ जवानलाई प्राविधिक तालिम दिने र ४ जिल्लाको आयोजना मुल्यांकन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
३२. औद्योगिक अन्वेषण आयोजना
यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०४०/४१ मा उत्पादनशील उद्योगहरुको तथांक संकलनगरी फ्रोफाईल प्रकाशन, १० वटा आयात प्रतिस्थापक उद्योगहरु तथा हाईडेन्सिटी पोलिथिन पाईप, टीन र स्टीलका स्क्रापहरु सदुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गराईएको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा उत्पादनशील उद्योगहरुको विभिन्न सवसेक्टर सम्बन्धी विवरण र तथ्यांक संकलन गर्ने र देशमा विद्यमान महत्वपुर्ण औदोगिक सवसेक्टरहरुको विस्तृत अध्ययन गराउने वा नया सम्भाव्यता अध्ययन गराउने अनुमान गरिएको छ ।
सातौ योजना भित्र यस आयोजना अन्तर्गत विद्यमान उद्योगहरुको विस्तृत विवरण तथा तथ्यांक संकलन गर्ने र संकलित तथ्यांकहरु अद्यावभिक वनाई प्रकाशित गर्दै जाने, ईजाजत प्रदान
गरिएका तथा सुविधा प्राप्त उद्योगहरुको नियमित मनिटरिङ र मुल्यांकन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा उद्योगहरुको मुख्य मुख्य पक्षहरु झल्कने गरी तथांकहरु संकलन गरी संकलित तथांहरु तथा विवरणहरु अद्यावधिक बनाउदै लगि आवश्यकता अनुसार प्रकाशित गर्ने, देशमा विद्यमान उद्योगहरुको आवश्यकतानुसार स्थिति अध्ययन गराउने र सम्भाव्यता अध्ययन गराउने तथा ईण्डडष्ट्रीयल ईन्सेन्टीमस्टडीर लाईट ईन्जिनीयरिङ गुड्सको अध्ययन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
३३. नेपाल गुणस्तर आयोजना
उद्योगहरुद्धारा उत्पादित सामानहरुका गुणस्तर कायम गराउने उद्देश्यले स्थापित यस आयोजनाले आ.व. २०४०/४१ मा प्रयोगशाला निर्माणको लागि भवन निर्माण शुरु गरिएको, प्रयोगशाला उपकरण तथा औजार खरिद र प्रमाण चिन्ह सम्बन्धी विविध कार्य गरेको, गुणस्तर सम्बन्धी ४० वटा प्रलेख तयार गरेको, शिफारिस गरेको
र स्वीकृती प्रदान गरेको, गुणस्तर सम्बन्धी गोष्टी १ वटा संचालन गरेको, २ पटक गुणस्तर तालिम प्रदान गरेको, पत्रिका प्रकाशन गरेको, उद्योग निरीक्षण तथा नमुना संकलन र मुल्यांकन गरेको, सलाईको केश स्टडी गरेको र अनुरोध मै आएको पदार्थ समेतको गुण प्रमाणिकरण गरेको र निर्यात पर्व नीरीक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गरेको थियो ।
आ.व. २०४१/४२ मा भवन निर्माण कार्य चालु रहने, यस मेशिन अ‍ौजार खरिद हुने, प्रमाण चिन्ह दिईएको उद्योगहरुबाट ६६ वटा नमुना संकलन, प्रलेख तयारीको सन्दर्भमा १० वटा परिक्षण गरिने र ८२ वटा गुणस्तर मस्यौदा तयार गरी शिफारिस गर्ने र स्वीकृत प्रदान गर्ने, १ पटक षेष्टी संचालन, २ पटक तालिम तथा प्रवचन कार्यक्रम संचालन गर्ने, गगुण प्रमाणिकरण गर्ने, ४४ वटा नमुना संकलन गर्ने, केश स्टडी कायमै रहने र १५ पदार्थहरुको गुण प्रमाणिकरण गर्ने अनुमान गरिएको छ । क्रमश

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *