आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम :

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
राष्ट्रको विकास रातोरात हुन सक्दैन सै सनै राष्ट्रले विकासको गति लिन्छ, योजनाकारका योजनाहरुलाई सरकारले छनौट गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा गरेर काम गरेमा अवश्य राष्ट्र अगाडी बढ्छ नेताहरु राष्ट्रका औजार हुन, गहना हुन, राष्ट्रका सेवक पनि हुन राष्ट्र निर्माण र जनताको उन्नतिकै लागी आजको सरकार नेताहरु लागी परेका छन् । जनताले र राष्ट्रसेवकहरुले साथ दिनु पर्दछ, राष्ट्रको विकास अवश्य हुन्छ आज राष्ट्रमा अनैतिक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुको गठन भएको छ । उसले जनतालाई समेटी सहयोग लिन खोजेको छ र जनताको साथको आवश्यकता रहेको हु“दा देश विकासमा विगतलाई पनि हेरी त्यसबाट केही अनुन्धान र ज्ञान मिल्न सक्छ भनि ऐतिहासिक भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश जनता सामु ल्याउन खोजेका छौं । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम :
२९ कपास विकास आयोजना
यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०४०/४१ मा १८० मे.टन कपाल रेशा उत्पादन, ३६० मे.टन कपाल विउ उत्पादन, कुम्मर क्षेत्रमा ४०० हेक्टरमा वीज बृद्धि प्रवद्र्धन कार्य संचालन, १ हजार ६०० हेक्टरमा कपाल खेती विस्तार कार्य, ११ वटा कपाल अनुसन्धान कार्य र मेशिनरी उपकरण खरिद गरिएको थियो ।
आ.व. २०४१/४२ मा २ हजार हेक्टर जग्गामा कपास खेतीको विस्तार कार्य, ७५० मे.टन कपास रेशा उत्पादन, १ हजार ५०० मे.टन कपास वीउ उत्पादन, कुम्मर क्षेत्रमा ३०० हेक्टरमा वीज उत्पादनको विस्तार भएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गत सातौ योजना अवधि भित्र समिति आफैले वार्षिक २०० हेक्टर कपास खेती तथा २०० हेक्टरमा अन्य वाली लगाउने, कपास खेतीको क्षेत्रफल १०००० हेक्टर पुर्याउने, १५२५० मे.टन कपास रेशा तथा ३०५०० मे.टन कपास वीउ उत्पादन गराउने, अनुसन्धान, तालिम तथा सेवाकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी तक्ष्य भएको र योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा ३ हजार हेक्टरमा कपास खेती प्रसारण सेवा प्रदान गर्ने, १२ वटा कपास अनुसन्धान, ट्रायल गर्ने, १०० हेक्टरमा कपास वाली लगाउने, २०० हेक्टरमा अन्य घुम्ती वाली लगाउने, कृषकहरुबाट २ हजार मे.टन कपास खरिद गर्ने, ७१६ मे.टन कपास रेखा र १ हजार ४३३ मे.टन कपास विउ उत्पादन गर्ने, ७७५ मे.टन मलदाद खरिद तथा विक्रि गर्ने, १९ हजार लिटर किटनाशक औषधी खरिद विक्रि गर्ने, २०० वटा स्पेयर खरिद गर्ने, खजुरा स्थित ४ वटा जिनिङ वेलिङ कम्प्ेक्सको मर्मत सुधार गर्ने, जग्गा खरिद र मेशिन उपकरण खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
३०. औद्योगिक सेवा केन्द्र
औद्योगिक एवं व्यवस्थापन सेवा प्रदान गरी उद्योगहरु प्रवद्र्धन गराउने उद्देश्यले स्थापित यस केन्द्रद्धारा आ.व. २०४०/४१ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यहरु, अनुसन्धान तथा योजना सम्बन्धी विविध कार्यहरु, औद्योगिक परियोजना कार्य अन्तर्गत २४ वटा सम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक विस्तार सेवा कार्य अध्ययन ४ वटा, व्यवस्थापन प्रशिक्षण ७ वटा, औद्योगिक क्षेत्र समन्वय कार्य, डकुमेन्टेशन कार्यहरु र शला ईकाई सम्बन्धी कार्य गरिएको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यहरु, अनुसन्धान तथा योजना कार्यहरु, औद्योगिक परियोजना कार्य अन्त्तर्गत २६ वटा अध्ययन, औद्योगिक विस्तार सेवा कार्य ४ वटा, व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्य ५ वटा उत्पादकत्व गतिविधि एवं औद्योगिक क्षेत्र समन्वय कार्य, डकुमेन्टेशन कार्य र छाला ईकाई सम्बन्धी कार्यहरु गरिने अनुमान गरिएको छ ।
सातौ योजना अवधिमा ११३ वटा औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्य गर्ने, ३४ वटा औद्योगिक योजना अध्ययन, १०० वटा सम्भाव्यता अध्ययन, ५ वटा परियोजना ईन्जिनीयरिङ तथा परामर्श सेवा, ३० वटा औद्योगिक व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन, १०० जना उद्यमशीलता तालिम, ६०० जनालाई व्यवस्थापन विषयको तालिम, र २५ वटा उत्पादकत्व नाप कार्य गर्ने लक्ष्य रहेको र योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लगानी कर्तालाई विविध जानकारी गराउने, ५ वटा पुस्तक पुस्तिका प्रकाशन गर्ने, १५ वटा प्रोफाईल, स्कीम, गोष्ठी प्रवद्र्धन भ्रमण गर्ने ६ वटा औद्योगिक सवसेक्टर अध्ययन गर्ने, डकुमेन्टशन कार्य ५ वटा, व्यवस्थापन परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, २० वटा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, परियोजना ईन्जिनीयरिङर प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्ने, ७ वटा व्यवस्थापन प्रशिक्षक र गोष्टी संचालन गर्ने, ५ वटा उत्पादकत्व नाप कार्य र औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी कार्य संचालन गर्ने लक्ष्इ रहेको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *