राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट

राष्ट्रको विकास रातोरात हुन सक्दैन सै सनै राष्ट्रले विकासको गति लिन्छ, योजनाकारका योजनाहरुलाई सरकारले छनौट गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा गरेर काम गरेमा अवश्य राष्ट्र अगाडी बढ्छ नेताहरु राष्ट्रका औजार हुन, गहना हुन, राष्ट्रका सेवक पनि हुन राष्ट्र निर्माण र जनताको उन्नतिकै लागी आजको सरकार नेताहरु लागी परेका छन् । जनताले र राष्ट्रसेवकहरुले साथ दिनु पर्दछ, राष्ट्रको विकास अवश्य हुन्छ आज राष्ट्रमा अनैतिक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुको गठन भएको छ । उसले जनतालाई समेटी सहयोग लिन खोजेको छ र जनताको साथको आवश्यकता रहेको हु“दा देश विकासमा विगतलाई पनि हेरी त्यसबाट केही अनुन्धान र ज्ञान मिल्न सक्छ भनि ऐतिहासिक भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश जनता सामु ल्याउन खोजेका छौं । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम ः
उद्योग
गत अंकको बाँकी
१०. नेपाल मे.टन कम्पनी लिमिटेड
वार्षिक २५००० मे .ठन प्रशोधित सिसा जस्ताको धाउ उत्पादन गर्ने क्षमताको यस उद्योगबाट आ.व. २०४०/४१ मा खानी सडक निर्माण तर्फ सोमदाङ गोमसोमको ६ कि.मि सडक सर्वेक्षण तथा आंसिकले आउट गरिनुका साथै मैलुङ गोमसाग गौरेटो बाटो तयार गरेको, पैतुङ गोमसाङको १.५ किमि लामो रोल्वै । ट्रायक रोल्वै निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक डिजाइृन तयार गरेको, ११३२ व.मि. भवन निर्माण गरेको, २५० कि.वा. जल विधुत उत्पादन गर्ने योजनाको २० प्र.श. कार्य
गरिएको र २९७ मिटु खानी विकास गरेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा खानी सडक तर्फ विगत वर्षको कार्य चालु रहने रोल्वै । ट्रायक रोल्वै निर्माणमा पनि विगत वर्षको कार्य जारी रहने, १३८ व.मि. भवन निर्माण गरिने, सानो जल विधुत सम्बन्धी कार्यमा २२ प्र.श. कार्य प्रगति हुने र ७८० मि. खानी विकास गरिने अनुमान गरिएको छ ।
सातौ योजना अवधिभित्र यस आयोजना अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ५० कि.वा. विधुत उत्पादन, २ हजार ९८० मिटर खानी विकास, प्रशोधन कारखानाको स्थापना गरी ४६ हजार ५ सय मे.टन सिमा र जस्ता कन्सेन्टे«ट धाउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको र योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा खानी सडक निर्माण तर्फ निर्माण भैसकेको २० कि.मि. सडक आवागमन योग्य बनाई राख्ने, सोमदाङ गोमसाङ बाटोमा ६ कि.मि सडकको रिसर्मेर रिलेआउट काम पुरा गर्ने र गोमसाङ पैगुताङ राल्वै ट्रायक रोल्वै तथा पाइृप लाइृन ट्रान्सपोर्टेशन (१.५ कि.मि) को लागि उपयुक्त तरिकाले छनौट गरी प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने, भवन निर्माण तर्फ ३ वटा भवन निर्माण गर्ने, मेशिन तथा औजार ढुवानी तथा जडान गर्ने, सानो जल विधुत योजनाको पाचौ चरणको कार्य पुरा गर्ने र ७८० मि. शुरुङ खन्ने लक्ष्य रहेको छ ।
११. भृकुटी कागज कारखाना लिमिटेड
दैनिक १० मे.टन कागज उत्पादन गर्ने क्षमताको यस उद्योगद्धारा आ.व २०४०/४१ मा कारखाना देखि आवास गृह सम्म विधुत लाइृन पुर्याउने, आवास गृहमा ओमर हैड टैक निर्माण गरी पाईप लाईन विछाउने कार्य शुरु गरिएको र आवास गृह तथा आन्तरिक सडक निर्माण कार्य चालु रहेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा विधुत व्यवस्था सम्बन्धी कार्य समाप्त
गरिने, नारायणी नदीबाट पानी तान्ने सम्बन्धी निर्माण कार्य चालु रहने, आवास गृहको ढल निकास सम्बन्धी निर्माण कार्य पुरा गरिने, ४० युनिट मजदुर भवन र १५ युनिट सहायक तथा अधिकृत स्तरको आवास भवनहरको निर्माण पुरा गरिने, आन्तरिक सडक निर्माण समाप्त गरिने र कोरामाल संकलन गरिने अनुमान गएिको छ । सातौ योजना अवधि भित्र उदोगको निर्माण पुरा गरी ५ हजार ४ सय मे.टन लेखने र छाप्ने कागज उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । साथै यस आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।
योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा १० वटा आवास गृह निर्माण गर्ने, कारखाना स्थल देखि आवास गृहसम्म पाईप जडान, टेलिफोन जडान तथा ढल निकास निमाृण गर्ने, कारखानाको लागि स्थायी पानी आपुर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्य समाप्त गर्ने, कारखाना निर्माण समापत गरी उत्पादन गरी उत्पादन शुरु गर्ने, राजमार्ग देखि आवास गृह सम्म ग्रेमल सडक तथा प्रबेशद्धार निर्माण गर्ने र कोरामाल तथा राशायनिक पदार्थ संकलन गरी ७३५ मे.टन लेखने कागज र ३१५ मे.टन छापने कागज समेत जम्मा १०५० मे.टन कागज उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *