आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम : उद्योग

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
राष्ट्रको विकास रातोरात हुन सक्दैन सै सनै राष्ट्रले विकासको गति लिन्छ, योजनाकारका योजनाहरुलाई सरकारले छनौट गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा गरेर काम गरेमा अवश्य राष्ट्र अगाडी बढ्छ नेताहरु राष्ट्रका औजार हुन, गहना हुन, राष्ट्रका सेवक पनि हुन राष्ट्र निर्माण र जनताको उन्नतिकै लागी आजको सरकार नेताहरु लागी परेका छन् । जनताले र राष्ट्रसेवकहरुले साथ दिनु पर्दछ, राष्ट्रको विकास अवश्य हुन्छ आज राष्ट्रमा अनैतिक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुको गठन भएको छ । उसले जनतालाई समेटी सहयोग लिन खोजेको छ र जनताको साथको आवश्यकता रहेको हुँदा देश विकासमा विगतलाई पनि हेरी त्यसबाट केही अनुन्धान र ज्ञान मिल्न सक्छ भनि ऐतिहासिक भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश जनता सामु ल्याउन खोजेका छौं । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम :
उद्योग
गत अंकको बाँकी
८.हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
यस आयोजना राष्ट्रिय दृष्टिले प्राथमिकता प्राथमिकता प्राप्त आयोजनााहरु मध्ये एक हो । छैटौ योजना अवधिभित्र उत्पादनमा ल्याउने लक्ष्यले स्थापित यस आयोजना अन्र्तगत आ.ब. २०४०/०४१ मा रोल्वै डिजाईन, खानी तथा बाटोको विकास एवं कारखानाको निर्माण कार्य चालु रहेको, यन्त्रहरको पैठारी र जहान कार्य चालु रहेको, विजुली तथा युटिलिटी उपकरणहरुको पैठारी र जडान कार्य चालु रहेको र आवासीय भवन निर्माण कार्य समेत चालु रहेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा रोल्वैको निर्माण कार्य पुरा गरी परिक्षण संचालन गर्ने खानी तथा वाटोको निर्माण सम्पन्न गर्ने, कारखाना भवनमा मेशिनरी जडान समाप्त गरी परिक्षण उत्पादन गर्ने, विधुत संयन्त्र, रशायन शाला वर्कशप तथा युटिलिटि उपकरणहरुको जडान कार्य समाप्त हुने र १६ वटा आवासीय भवन निर्माण पुरा वाउण्ड्रिवाल तथा सडक आदिको कार्य हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत सातौ योजना अवधिमा १० लाख ९२ हजार मे. टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा योजनाको पहिलो वर्ष २०४२/४३ मा यस आयोजना अन्तर्गत रोल्वै तर्फ वेष्ट डिस्पीजलको लागि २.४ किमि रोल्वै निर्माण गरी ग्याविन वक्स तथा रिटेनिङ वालको निर्माण कार्य गर्ने, चुनढुङगा खानी तर्फ औखरी खानीको सर्भे, डिजाईन तथा माईनिङ प्लान कार्य समाप्त गर्ने, वेष्ट डिस्पोजलको लागि जग्गा अधिकरण गर्ने, ढल निकास, सडक रिटेनिङ वाल जस्ता अत्यावश्यक निर्माण कार्य गर्ने, कारखाना तर्फ सम्पुर्ण संयन्त्रहरुको परिक्षण संचालन सम्पन्न गरी परिक्षण तथा व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने, वर्कशप ईक्विपेमेन्ट तथा उपकरणहरुको उपलव्धी एवं जडान कार्य सम्पन्न गरी संचालन गर्ने, थप निर्माण कार्यहरु समेत सम्पन्न गर्ने आवासीय क्षेत्रतर्फ १७ वटा भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र तयारी भवनहरुमा सडक, ढल आदि निर्माण र पानी तथा विधुत प्रणालीको निर्माण एवं जडान कार्य सम्पन्न गरी १ लाख ५० हजार मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
९.नेपाल आरिण्ड म्याग्नेसाईट –प्रा) लिमिटेड
वार्षिक डेडवण्र्ट म्याग्नेसीया ५० हजार मे.टन. टाल्क १० हजार मे.टन र रिफ्राक्टरी व्रीक्स २० हजार मे.टन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०४०/४१ मा जग्गा र आयोजनाको सम्पुर्ण जग्गा र जग्गा विकासको ६२ प्र.श. भवन निर्माण १६ प्र.श.र प्लान्ट सम्बन्धी २० प्र.श. कार्य गरेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा जग्गा विकास कार्य ३५ प्र.श. भवन निर्माण कार्य ३८ प्र.श. र प्लान्ट सम्बन्धी कार्य ४० प्र.श. हुने अनुमान गरिएको छ ।
सातौ योजना अवधिभित्र यस आयोजना अन्तर्गत कच्चा म्याग्नेसाइृट संकलन गर्ने, ७ हजार ६ सय मे.टन खरिधुलो उत्पादन गर्ने, खानी विकास र
रोल्वै निर्माण पुरा गरी डैडवण्र्ट उद्योगको मेशिनरी उपलब्ध गराई निर्माण पुरा गरिने लक्ष्य रहेको र योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२÷४३ मा खानी विकास तर्फ स्ट्रक्चरल म्यापिङग र सर्मेईङ, उत्खनन्, रिटेनिङ वाल तथा वेकड्याम निर्माण, खानी सडक सम्भार गर्ने, जग्गा विकास तर्फ डि.वि. एम. प्लान्ट क्षेत्रको २६० रोपनी जग्गा विकास र १ कि.मि. सडक निर्माण गर्ने, भवन निर्माण तर्फ आवासीय भवन, गोदाम, कारखाना भवन तथा प्रशासकीय एवं युटिलिटि भवनहरु निर्माण गर्ने, डि.वि. उम. प्लान्टको मेशिनरीहरु खरिद गरी जडान गर्ने र रेल्वेको जडान कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *