आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
राष्ट्रको विकास रातोरात हुन सक्दैन सै सनै राष्ट्रले विकासको गति लिन्छ, योजनाकारका योजनाहरुलाई सरकारले छनौट गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा गरेर काम गरेमा अवश्य राष्ट्र अगाडी बढ्छ नेताहरु राष्ट्रका औजार हुन, गहना हुन, राष्ट्रका सेवक पनि हुन राष्ट्र निर्माण र जनताको उन्नतिकै लागी आजको सरकार नेताहरु लागी परेका छन् । जनताले र राष्ट्रसेवकहरुले साथ दिनु पर्दछ, राष्ट्रको विकास अवश्य हुन्छ आज राष्ट्रमा अनैतिक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुको गठन भएको छ । उसले जनतालाई समेटी सहयोग लिन खोजेको छ र जनताको साथको आवश्यकता रहेको हुँदा देश विकासमा विगतलाई पनि हेरी त्यसबाट केही अनुन्धान र ज्ञान मिल्न सक्छ भनि ऐतिहासिक भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रिय स्तर आर्थिक वर्ष ०४२/०४३ को आर्थिक विकास कार्यक्रमका केही अंश जनता सामु ल्याउन खोजेका छौं । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम :
उद्योग
३. जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड
वार्षिक ३ अरब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यस उद्योगबाट आ.व. २०४०/४१ मा ३ अरब ९० करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गरिएको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा २ अरब ७० करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गरिने अनुमान गरिएको
छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत सातौं योजना अवधि भित्र १७ अरब ८७ करोड खिल्ली विभिन्न प्रकारको चुरोट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योनजाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा ३ अरब ५ करोड १० लाख खिल्ली चुरोट उतपादन गर्ने, मेसन रिप्लेस्मेण्ट तथा निर्माण कार्य गर्ने र धनगढीमा वार्षिक ६० करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन हुने शाखा उद्योग स्थापना गर्ने सम्बनधी कार्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
४. ईट टायल कारखाना लिमिटेड, हरिसिद्धि
वार्षिक उत्पादन क्षमता २
करोड ५० लाख गोटा भएको यस उद्योगले आ.व. २०४०/४१ मा १ करोड ६७ ला ६४ हजार गोटा ईट, ७ लाख ३९ हजार गोटा छाना छाउने टायल तथा धुरी र १ लाख ५६ हजार गोटा भुई छाप्ने टायल उत्पादन
गरेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा २
करोड ५० लाख गोटा ईट, ९ लाख गोटा छाना छाउने टायल तथा धुरी र ३ लाख गोटा भुई छाप्ने टायल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
सातौं योजना अवधि भित्र यस आयोजना अन्तर्गत १२ करोड ५० लाख गोटा ईट र २५ लाख गोटा छाना छाउने टायल उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा योनजाकधो पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा २ करोड ५० लाख गोटा ईट र ६ लाख गोटा छाना छाउने टायल र धुरी उत्पादन गर्ने लक्ष्य
रहेको छ ।
५. भक्तपुर ईट कारखाना लिमिटेड
वार्षिक २ करोड गोटा ईट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगले आ.व. २०४०/४१ मा १ करोड ५० लाख गोटा ईट उत्पादन गरेको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा २ करोड गोटा ईट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
सातौं योजना अवधिमा यस उद्योग अन्तर्गत ९ करोड गोटा ईट उतपादन गर्ने लक्ष्य रािखएकोमा योजनाको पहिलो वर्ष आ.व. २०४०/४३ मा १ करोड ८०
लाख गोटा ईट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
६. हेटौडा कपडा उद्योग
वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड मिटर सुती कपडा र २५० मे.ट. धागो उत्पादन गर्ने यस उद्योगद्वारा आ.व. २०४०/४१ मा ५७ लाख २८ हजार मिटर सुती कपडा उत्पादन गरिएको थियो । आ.व. २०४१/४२ मा ७५ लाख मिटर सुती कपडा उत्पादन गरिने अनुमान गरिएको छ ।
यस उद्योग अन्तर्गत सातौं योजना अवधिमा ३ करोड ७५ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा योजनाको पहलिो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा ७५ मिटर सुती कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
७. हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
दैनिक १६० मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यस उद्योगलाई ४०० मे.टेन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी क्षमता विस्तार सम्बन्धी कार्य गरिएको छ । यस उद्योगद्वारा आ.व. २०४०/४१ मा ३८ हजार मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गरिएको थियो ।
आ.व. २०४१/४२ मा ४० हजार मे.टन. सिमेन्ट उत्पादन हुने अनुमान
गरिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत सातौं योजना अवधिमा ४ लाख ५८ हजार मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गरिने र ४०० मे.टन प्रतिदिन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको
छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत सातौं योजना अवधिमा ४ लाख ५८ हजार मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गरिने र ४०० मे.टन प्रतिदिन उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रममा योजनाकमो पहिलो वर्ष आ.व. २०४२/४३ मा ४० हजार मे.टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र कारखानाको क्षमता विस्तार तर्फ कारखाना भवनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पुरा गरी सम्पूर्ण मेशिनरीको जडान कार्य समेत सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन गर्ने र कारखाना सुदृढिकरण तर्फ मेसिनरी छनौट गरी अर्डर गर्ने लक्ष्य रहेको छ । (क्रमशः)

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *